Demping van contactgeluiden

Geeft aan of de tapijttegels contactgeluiden dempt.

Contactgeluiden zijn geluiden die doordringen via de vloer naar het onderliggende plafond. Deze contactgeluiden ontstaan bijvoorbeeld wanneer iemand over de vloer loopt of wanneer kinderen op de vloer springen. Omdat tapijttegels het geluid kunnen absorberen, worden deze contactgeluiden gedempt.