Totaalgewicht

Geeft het totaalgewicht van het tapijt aan in gram per vierkante meter (m²).

Het totaalgewicht is het gehele gewicht van het tapijt per vierkante meter inclusief de tapijtrug en ondersteunende materialen.

Het totaalgewicht bepaalt – net als het poolgewicht – ook deels de kwaliteit van het tapijt. Hoe hoger het totaalgewicht, hoe dikker en duurzamer het tapijt doorgaans is.

Opmerkring: Laagpolige tapijten hebben natuurlijk een lager pool- en totaalgewicht dan hoogpolige tapijten, omdat de garens minder hoog zijn.

Daarnaast wordt de kwaliteit van een tapijt ook door andere factoren bepaalt, zoals de poolconstructie en het poolmateriaal.

Roy