Totaalgewicht

Geeft aan wat het totaalgewicht is.