V-groeven

PVC stroken kunnen V-groeven hebben. Dit betekent dat de stroken aan de zijkanten aflopen, waardoor er een groef ontstaat in de vorm van een ''V''. PVC stroken met V-groeven kunnen deze aan 2 zijden (2V) of aan 4 zijden (4V) hebben:

2V

Deze PVC stroken hebben alleen V-groeven aan de lange zijde van de PVC stroken.

4V

Deze PVC storken hebben V-groeven aan de lange zijden van de PVC stroken, maar ook aan de korte zijden. Hierdoor ontstaat er een zeer realistische uitstraling. PVC stroken met vierzijdige PVC groeven zijn wat luxer en exclusiever.

Micro-groeven

PVC stroken kunnen normale V-groeven hebben of micro V-groeven. Micro V-groeven hebben een subtielere ''V-vorm''.