Baksteen

Bij de baksteen legrichting wijzen alle tapijttegels in één richting. De tapijttegels liggen in rijen, waarbij de volgende rij iets verspringt.

Deze legrichting wordt ook wel ''brick'' of ''halfsteensverband'' genoemd.

Baksteen